Reiki

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov: Rei – životodárný, vesmírný a Ki – energie, síla.

Je to tedy vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života.

Reiki není spojena s žádným náboženstvím!!!


Masáž pomocí energie reiki není klasickou masáží. Jde o působení energií reiki na energetická centra člověka – na čakry, energetické dráhy apod. Po dobu masáže oblečený klient pohodlně leží na zádech a snaží se uvolnit. Energie se však dostane i k těm, kteří mají s relaxací problémy a neumějí vypnout neustálý tok myšlenek.

Způsobů jakým masér – reikista pracuje s klientem, existuje bezpočet, a dá se říci, že každý jednotlivec si časem vytvoří svůj vlastní systém práce s energií. Základem je působení na čakry, odstranění bloků, které brání jejich správné funkci a jejich vyladění.

Cílem reiki je doručit tělu životadárnou univerzální energii reiki a povzbudit organismus k samoléčbě a spontánní regeneraci.

Přestože jsou někteří lidé velmi skeptičtí, je prokázáno, že regenerační schopnost lidského organismu je téměř zázračná, jen je zapotřebí mu dodat správné impulsy.

Účinky reiki masáže na uvolnění vnitřního napětí, stresu z práce nebo nadmíry povinností a celkové psychické osvěžení jsou okamžité. Úsměvy klientů, či uvolněné rysy jejich tváří a rozzářené oči při odchodu jsou toho důkazem a nejmilejší odměnou terapeuta.

Příznivé účinky masáže reiki:

  • odpočinek a uvolnění stresu všedního dne
  • regenerace a posílení imunity
  • podpora při léčbě zdravotních problémů
  • obnova fyzických a duševních sil

 

Základní reiki masáž trvá minimálně 30 min, rozšířená pak okolo hodiny. Na masáž je dobré preventivně přijít jednou za 4-6 týdnů, při konkrétních potížích docházejí klienti zpočátku jednou nebo dvakrát za 14 dní, dokud se jejich stav nestabilizuje.

Vynikajících výsledků dosahuje kombinace reiki masáže s klasickou masáží zad a šíje, která umožní lepší a efektivnější využití energie reiki v těle klienta.

Přikládání rukou na lidské tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik.

Živé tělo vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací (v Indii je známá jako Prána, v Číně jako Čchi a v Japonsku se tato energie nazývá Ki). I když všechno, co je živé, má Ki, naladění na Reiki napojuje příjemce intenzivněji na neomezený zdroj. Proces naladění neboli zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních druhů přikládání rukou nebo léčení dotykem. V Reiki se provádí zasvěcení ve třech stupních. Naladění každého stupně zvyšuje pozitivní sílu jeho schopnosti být kanálem energie Ki. Právě toto naladění tvoří Reiki a bez tohoto procesu – který musí být předáván přímo z Mistra/učitele na studenta – není systém léčení Reiki.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového, ale otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí. Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako zvířata a rostliny. Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede.

Protože je Reiki velice mocný systém léčení, je také důležité vědět, že je jen velmi málo věcí, které můžete udělat při léčení špatně. Vše, co musíte provést k aktivaci této energie, je, že přiložíte své ruce tam, kde je přítomna bolest. Energie zajistí léčení a udělá to dobře. Léčitel nepotřebuje žádné zlepšené psychické schopnosti nebo uvědomování si celého procesu. Užitkem výcviku Reiki však je, že léčitelovy psychické schopnosti začnou růst, téměř od prvního naladění.